ZURENBORGSPORT - REGLEMENT

Algemeen

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen voor, tijdens en na de fietstochten.

 • Het lidgeld voor bedraagt 80,- €. Dit bedrag bevat het lidmaatschap van de club en een verzekering (ter waarde van 32,- € bij VWB) voor groeps- en individuele trainingen. Dit is een gezinsverzekering, volgende gezinsleden betalen dus slechts 50,- € lidgeld.
  Fietsers die meerijden met een eigen verzekering betalen 30,- € minder (50,- €). Zij dienen wel een verzekeringsbewijs te bezorgen aan ledenbeheer@zurenborgsport.be.

 • Het lidgeld dient jaarlijks betaald te worden vóór 1 januari.

 • De minimum leeftijd om lid te worden is 18 jaar. Minderjarigen (<18j) dienen vergezeld te zijn van een volwassene en lidmaatschap wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

 • Het dragen van een clubtruitje is verplicht tijdens alle officiële zondag- en woensdagritten alsook tijdens de fietsuitstappen die we als club doen.

 • Bij uitstappen van de club is ieder lid verantwoordelijk voor zijn/haar eigen fiets. Schade aan de fiets kan niet op de club verhaald worden.

 • Kandidaat leden zonder clubtruitje worden vriendelijk gevraagd achter aan de groep aan te sluiten.

 • Nieuwe leden fietsen eerst met groep groen of blauw mee totdat duidelijk is welk niveau men heeft.

 • Zurenborgsporters respecteren het milieu en laten geen afval achter.

 • Ieder lid dient de richtlijnen van de bestuursleden te volgen. Bestuursleden kunnen leden ter orde roepen bij onveilig rijden, verbaal of non verbaal geweld of het niet respecteren van het clubreglement.

 • Door lid te worden geef je Zurenborgsport vzw de toestemming om je verstrekte persoonlijke gegevens te gebruiken. Leden behouden steeds het recht op inzage, wijziging en verwijdering van hun persoonlijke gegevens.

 

SPORTreglement

 • Alle ritten starten en eindigen aan fietswinkel De Vélodrome – Dageraadplaats 34 (tenzij anders afgesproken wordt).

 • Van maart (zomeruur) tot oktober wordt er elke woensdagavond gefietst. Het hele jaar door wordt er op zondagochtend gefietst. Naast de vaste ritten kan er via de blog op de website onderling worden afgesproken om samen te rijden of naar fietsevents te gaan.

 • Vertrek op zondag stipt om 9u45, op woensdag stipt om 18u45. De vertrektijden zoals vermeld in de berichtgeving worden strikt nageleefd.

 • Iedereen is verplicht gevaarlijke wegsituaties te signaleren aan de rest van de groep. Voor de rit wordt bepaald wie met welke groep meerijdt.

 • Het dragen van een valhelm is verplicht. Fietsers zonder helm mogen niet deelnemen aan de groepsritten.

 • Bij avondritten (meestal woensdag) zijn voor- en achterlicht verplicht.

 • Wie meerijdt heeft zijn/haar identiteitskaart bij.

 • De fietsers worden verondersteld tijdens de tochten steeds in clubtruitje te fietsen. Andere kledingstukken zoals helm, handschoenen, been- of armstukken, schoenen en schoen-overtrekken zijn vrij te gebruiken.

 • Ieder lid dat deelneemt aan een fietstocht zorgt ervoor dat zijn materiaal technisch in orde is om zonder onvoorziene moeilijkheden de rit te kunnen uitfietsen. Iedereen heeft minstens één reservebandje bij en basis herstelmateriaal.

 • De ritten worden gereden volgens het “samen uit, samen thuis”- principe. Rijden met en voor elkaar als groep staat voorop.

 • Bij woensdagritten, wordt er in 4 groepen gereden

  • Groep GROEN: richtsnelheid 25-27 km/u

  • Groep BLAUW: richtsnelheid 27-30 km/u

  • Groep ROOD: richtsnelheid 30-33 km/u

  • Groep ZWART: richtsnelheid 33-36 km/u

 • Bij zondagsritten om 9u45 gelden de snelheden van groep BLAUW

 • Wie vooraan de groep rijdt, bepaalt het tempo van de groep. Deze persoon wordt niet voorbijgereden!

 • Uiterst achteraan rijdt iemand die kan ingrijpen indien er zich problemen zouden voordoen.

 • Wanneer na een mogelijke tempoversnelling of hindernis in het parcours, de groep in stukken scheurt, dan vertraagt/wacht iedereen iets verderop tot de groep weer volledig is.

 • Bij pech stopt de hele groep tot de pechvogel geholpen is. Bij uitzondering (onherstelbaar euvel…) kunnen afspraken gemaakt worden ter plaatse.

 • Van ieder lid wordt verondersteld dat hij op de hoogte is van de wegcode en deze correct toepast. Alle leden dienen een aantal signalen te kennen en te gebruiken (“tegen”, “voet”, “paaltjes”, … enz).

 • Indien onze groep uit meer dan 15 personen bestaat, mogen we gebruik maken van de openbare weg. Op een éénvaksbaan hebben we recht op ½ van de openbare weg, maar hoffelijkheid brengt ons ook al een heel stuk veiliger op de weg.

 • In groep wordt er steeds met 2 naast elkaar gereden.

 • We rijden nooit zonder handen.

 

label_erkende_sportvereniging (1).jpg