ZURENBORGSPORT - VERZEKERING

Het ‘sportdecreet’ van 13.07.2001 dat de erkenning en subsidiëring van Vlaamse sportfederaties regelt, verplicht de federaties een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af te sluiten voor de aangesloten leden ter dekking van de activiteiten die de federatie en haar sportclubs organiseren.

In het uitvoeringsbesluit van 5 december 2008 werden de minimum te verzekeren bedragen vastgelegd:

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

- lichamelijke schade: 5.000.000,- € per schadegeval met een maximum van 2.500.000,- € per slachtoffer

- stoffelijke schade: 620.000,- €

 

Lichamelijke ongevallen

- overlijden: 8.500,- € (vanaf 5 jaar, onder 5 jaar de werkelijk gemaakte kosten tot maximum € 8.500)

- blijvende invaliditeit : 35.000,- € (bij 100 % invaliditeit)

- dagvergoeding: 30,- €. De vergoeding wordt uitbetaald voor zover wordt aangetoond dat er enerzijds een verlies van beroepsinkomsten is en anderzijds geen enkel recht op vergoedingen volgens de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

- medische kosten: de terugbetaling van alle door het RIZIV erkende prestaties voor medische verstrekkingen ten belope van het verschil tussen 100 % van het RIZIV-tarief en de tegemoetkoming van het ziekenfonds gedurende 2 jaar. Tandprothesen worden vergoed tot € 150 per tand met een maximum van € 600 per slachtoffer, per ongeval.

 

Dit zijn de minimumwaarborgen die we als sportclub moeten voorzien voor leden!

Ook om bij de stad Antwerpen aangesloten te blijven als erkende sportvereniging, zijn we verplicht onze leden te verzekeren.

 

 

VWB

Zurenborgsport is als club aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond. Dit omwille van diverse voordelen: een goedkope ‘gezinsverzekering’, voordelen bij het deelnemen aan toertochten en onze administratie is éénduidiger. Ook andere activiteiten zoals lopen, zwemmen, fitness, wandelen,... zijn verzekerd bij VWB. Deze verzekering kost 32,- € per sporter/gezin en kan je via je ziekenfonds gedeeltelijk recupereren.

Meer info over de VWB-verzekering vind je via deze link

 

Het lidgeld bedraagt 80,- €. Omdat andere leden van eenzelfde gezin bij de verzekering van de Vlaamse Wielrijdersbond automatisch mee verzekerd zijn betalen zij 30,- € per extra gezinslid minder indien ze bij Zurenborgsport willen aansluiten. Hetzelfde geldt als je reeds een eigen sportverzekering hebt, die de bovenvermelde minimumwaarborgen dekt: dan komt het lidgeld op 50,- €. Je moet Zurenborgsport dan wel een bewijs van deze sportverzekering bezorgen!

 

LIDGELD met eigen sportverzekering

50,- €/jaar
attest te bezorgen aan de club!

LIDGELD met sportverzekering via de club

80,- €/jaar voor eerste gezinslid
50,- €/jaar voor volgende gezinsleden